Stvoření světa

 

Vojtěch Svoboda, Lukáš Sommer

je zcela unikátní pantomimické představení s živým hudebním doprovodem. Myšlenkou této inscenace je představit divákům výběr z nejlepších klasických pantomimických etud z dílny největších mistrů tohoto oboru, to vše v jemné symbióze s hudebním kytarovým podtextem. Vybírali jsme ze sólového mimického repertoáru jednotlivých mistrů jejich krátké kusy, tzv. etudy, které jsou tematicky nadčasové a dá se říci ikonické pro jednotlivé osobnosti a jejich tvorbu.

Představení má velmi vysokou uměleckou i interpretační úroveň, zároveň je však dělané pro široké publikum a je tedy divácky velmi přístupné. Je nenáročné na prostor a technické vybavení, dle potřeb ho lze i zkrátit (jednoduše odebráním některé etudy, aniž by utrpěla dramaturgie).

Budete okouzleni, budete se smát, budete plakat, občas v téměř tu stejnou chvíli. Bude řečeno vše aniž se vysloví jediné slovo.

Hraje: Vojtěch Svoboda

Hudba a interpretace: Lukáš Sommer

Foto: Miloš Potužák, Dan Drahotský

Poděkování: Ladislava Petišková, Štefan Capko, Dan Drahotský